Presentation about how to use the segmentation data with personas at UX / UI Space Wrocław Ryanair Labs

UX/UI Design

Persony to narzędzie bardzo dobrze znane przede wszystkim UX Designerom oraz osobom zajmującym się strategią oraz komunikacją. 14 Listopada w siedzibie firmy Ryanair Labs Poland obył się meetup UX/UI Space Wrocław. Z uwagi na wiele pytań płynących na LinkedIn, poniżej udostępniam prezentację z wystąpienia “Jak badania segmentacyjne mogą wspierać zespoły projektowe w tworzeniu person?”

Insights

Explore our blogs, guides and articles to learn how websites can delight your customers and help your brand achieve business goals faster.