Lamar

Marketing / Project Management / Branding / Communication / UX/UI

Wynik powstały podczas kilkuletniej współpracy z marką LAMAR w zakresie realizacji szeregu projektów z dziedziny komunikacji, marketingu, customer experience oraz projektowania strategicznego.

Rebranding

Na podstawie przeprowadzonego badania świadomości marki oraz przedefiniowaniu celów marketingu został przeprowadzony rebranding.

Projekt strony internetowej

Na podstawie uprzednio określonych celów marketingowych oraz zebraniu feedbacku od użytkowników, przeprojektowano całą witrynę.